ZRTP

protokoll som gör att två internet­tele­foner kan komma överens om en kryp­terings­nyckel inför sam­talets början. – ZRTP an­vänder proto­kollet Diffie–Hell­man och för kommu­nika­tion Secure real-time transport protocol, SRTP. –ZRTP har ut­vecklats främst av Phil Zimmer­mann, därav Z i för­kort­ningen; RTP står för real–time protocol. – ZRTP har godkänts av internets tekniska lednings­grupp IETF som RFC 6180 (länk). Det har an­passats till alla vanliga datorer, operativ­system och smarta mobiler.

[förkortningar på Z] [kryptering] [mobilt] [ändrad 5 juni 2017]

ZIA

förkortning för zero-interaction authentication – stöld­skydd för filerna på bär­bara datorer, baserat på att an­vändaren bär på sig en identi­fi­erings­enhet som kommu­ni­cerar tråd­löst med datorn. Så snart som an­vändaren går ifrån datorn krypteras alla aktiva filer i datorn. (Filer som inte an­vänds är krypterade hela tiden.) En tjuv kan alltså stjäla datorn, men inte läsa filerna. Så snart som an­vändaren med sin identi­fi­erings­enhet kommer i när­heten av datorn igen de­krypteras de aktiva filerna. Grund­tanken är att an­vänd­a­ren inte ska behöva göra någonting alls för att datasäkerheten ska fungera, förutom att bära med sig iden­ti­fi­erings­enheten. – Zia ut­vecklades 2002 av Mark D Corner (länk) och Brian D Noble (länk), båda då på University of Michigan. – Tek­niken be­skrivs i denna pdf.

[förkortningar på Z] [kryptering] [ändrad 5 juni 2017]