ZRTP

ett protokoll som gör att två internet­tele­foner kan komma överens om en krypteringsnyckel inför samtalets början. – ZRTP an­vänder protokollet Diffie‑Hell­man för utväxling av krypteringsnycklar och för kommunikation Secure real‑time transport protocol, SRTP. –ZRTP har utvecklats främst av Phil Zimmermann, därav Z i förkortningen; RTP står för real‑time protocol. – ZRTP har godkänts av internets tekniska ledningsgrupp IETF som RFC 6180 (länk). Det har anpassats till alla vanliga datorer, operativ­system och smarta mobiler.

[förkortningar på Z] [kryptering] [mobilt] [rfc] [ändrad 24 december 2020]

ZIA

förkortning för zero-interaction authentication – ett föreslaget stöldskydd för filerna på bär­bara datorer, baserat på att användaren bär på sig en identifieringsenhet som kommunicerar tråd­löst med datorn. Så snart som användaren går ifrån datorn krypteras alla aktiva filer i datorn. (Filer som inte an­vänds är krypterade hela tiden.) En tjuv kan alltså stjäla datorn, men inte läsa filerna. Så snart som användaren med sin identifieringsenhet kommer i närheten av datorn igen dekrypteras de aktiva filerna. Grundtanken är att användaren inte ska behöva göra någonting alls för att datasäkerheten ska fungera, förutom att bära med sig identifieringsenheten. – ZIA utvecklades 2002 av Mark D Corner (länk) och Brian D Noble (länk), båda då på University of Michigan. – Tek­niken beskrivs i denna pdf.

[förkortningar på Z] [kryptering] [skydd] [ändrad 5 juni 2017]