ZRTP

protokoll som gör att två internet­tele­foner kan komma överens om en kryp­terings­nyckel inför sam­talets början. – ZRTP an­vänder proto­kollet Diffie–Hell­man och för kommu­nika­tion Secure real-time transport protocol, SRTP. –ZRTP har ut­vecklats främst av Phil Zimmer­mann, därav Z i för­kort­ningen; RTP står för real–time protocol. – ZRTP har godkänts av internets tekniska lednings­grupp IETF som RFC 6180 (länk). Det har an­passats till alla vanliga datorer, operativ­system och smarta mobiler.

[förkortningar på Z] [kryptering] [mobilt] [ändrad 5 juni 2017]

Dagens ord: 2015-08-26