zone mail hour

(ZMH) – den timme varje dygn som användare av Fidonet åtar sig att ta emot och vidarebefordra trafik i Fidonet via modem. Klockslagen är samma för alla användare i samma geografiska område, zon, därav namnet.

[nätverk] [ändrad 5 juni 2017]