ZIA

zero-interaction authentication – ett föreslaget bärbart skydd för filer på datorer. – ZIA bygger på att användaren bär på sig en identifieringsenhet som kommunicerar tråd­löst med datorn. Så snart som användaren går ifrån datorn krypteras alla aktiva filer i datorn. (Filer som inte an­vänds är krypterade hela tiden.) En tjuv kan alltså stjäla datorn, eller försöka använda den när ingen ser, men tjuven kan inte läsa några filer. Men så snart som användaren med sin identifieringsenhet kommer tillbaka till datorn igen dekrypteras de aktiva filerna. Grundtanken är att användaren inte ska behöva göra någonting alls för att datasäkerheten ska fungera, förutom att bära med sig identifieringsenheten. – ZIA utvecklades 2002 av Mark D Corner (markdcorner.com) och Brian D Noble (länk), båda då på University of Michigan. – Tek­niken beskrivs i denna pdf.

[förkortningar på Z] [kryptering] [skydd] [ändrad 10 augusti 2022]

ZFS

ett filsystem från Sun†, numera Oracle, med extremt hög kapacitet. – ZFS släpptes 2004 med öppen källkod, och anammades då bland annat av Apple, som dock tog bort det 2009 i Snow Leopard. – ZFS finns i flera förgreningar: Oracles version, kopplad till operativsystemet Solaris, är skyddad, men det finns andra utföranden som sprids fritt. – ZFS delar in filerna enbart i virtuella enheter, virtual storage pools eller zpools, som kan knytas till fysiska enheter på olika sätt. Det är ett 128‑bitars filsystem, vilket innebär att det är svårt att före­ställa sig att det någon­sin blir otillräck­ligt. – Förkortningen ZFS stod från början för zettabyte file system, men betyder numera offi­ci­ellt ingen­ting – det har blivit en pseudoförkortning. – ZFS ska inte för­väx­las med IBM:s fil­system för z/OS-serien, även det kallat ZFS, eller med Zetera Corporations fil­system Z‑FS. – Se Oracles webbsidor (länk).

[filer] [förkortningar på Z] [pseudoförkortningar] [ändrad 5 juni 2017]