silent cyber

silent cyber risk – indirekt cyberrisk, dold cyberrisk – om cyberförsäkringar: skada som orsakas av it-system, men som inte drabbar själva it-systemet. – Till exempel om ett fel eller angrepp på it-systemet i en fastighet leder till brand eller vattenskada. Då är frågan vilken försäkring som gäller, eftersom en cyberförsäkring normalt bara gäller kostnader relaterade till it-systemet och data.

[försäkringar] [3 oktober 2022]

Dagens ord: 2022-10-19