skyddat minne

(memory protection) – metod att förhindra att ett program skadar eller ändrar data som tillhör andra program när flera program körs samtidigt. Skyddat arbetsminne ingår i alla moderna operativsystem, och är en förutsättning för multikörning, alltså det att två eller flera program körs samtidigt. Skyddat minne innebär att varje öppet program (mer exakt, varje process) tilldelas en del av arbetsminnet. Varje öppet program kan bara spara data i sin egen del av arbetsminnet. Om ett program kraschar drabbas data från det programmet, om de inte är sparade, men data som tillhör andra program drabbas inte. Ett program kan inte heller ändra eller radera data som tillhör andra öppna program.

[minnen] [ändrad 4 februari 2018]

sida

  1. – web page eller bara page, se webbsida;
  2. (page) – i minneshantering: den minsta mängd data som flyttas fram och tillbaka mellan hårddisken / SSD:n och arbetsminnet i en operation. Används i virtuellt minne: den minnesmängd som ett program behöver delas upp i ett antal sidor som flyttas fram och tillbaka mellan arbetsminne och hårddisk. Endast de data som programmet behöver för ögonblicket finns i arbetsminnet (resten finns på hårddisken / SSD:n), men programmet ”tror” att hela minnesmängden finns där. – En sida i denna betydelse är den minsta logiska datamängd som förekommer i minneshanteringen. Motsvarande för den fysiska minneshanteringen kallas för ram (betydelse 2) – frame.

– Ordet sida används givetvis också i ordbehandling och layout.

[minnen] [webbpublicering] [ändrad 3 augusti 2020]

RAM-minne

(RAM memory) – vanligt ord för arbetsminne. Strikt talat är arbetsminne och RAM-minne inte nödvändigtvis exakt samma sak. – Se RAM.

[minnen] [ändrad 18 september 2017]