multi-level cell

(MLC) – i flashminnen: minnescell som lagrar flera bitar (ettor eller nollor) samtidigt. Detta är möjligt genom att minnescellen kan lagra och hålla i sär flera olika nivåer av laddning. Multi‑level cells är mer ekonomiska än alternativet, single‑level cells, eftersom det behövs färre minnesceller för en given minneskapacitet. Nackdelarna med MLC är högre risk för felläsning, lägre hastighet, högre strömförbrukning och kortare livslängd.

[minnen] [ändrad 2 oktober 2018]

magnetic random access memory

(MRAM) – ett slags halvledarminne som lagrar data med hjälp av magnetiskt spinn. Det finns ännu inte i produkter (2018). – IBM och tyska Infineon (infineon.com) meddelade i slutet av år 2000 att de tillsammans skulle utveckla MRAM för användning som arbetsminne i persondatorer. Detta tillkännagavs efter ett kvarts sekel av forskning. Eftersom MRAM är icke‑flyktiga minnen kan en dator med MRAM behålla operativsystemet och applikationer i arbetsminnet även när datorn är avstängd. Den kan alltså komma igång utan väntetid. Det utlovas också att MRAM ska bli strömsnåla, snabba och billiga att tillverka. – Se IBM:s webbsidor (från 2017).

[experimentell teknik] [minnen] [ändrad 9 november 2018]

load

  1. belastning – hur mycket arbete en dator utför (i förhållande till vad den kan prestera); hur mycket trafik det är i ett nät;
  2. – to load – att ladda, att läsa in. To load a document into a browser – att läsa in ett dokument i en webbläsare, att ladda in dokumentet. – The program was loaded into ram – programmet lästes in i arbetsminnet.

[drift] [it-system] [minne] [ändrad 23 april 2020]