adress

(address) – inom it: beteckning på plats i minne eller nätverk, utformad så att program kan hitta platsen och det som finns där. Adresser kan vara utformade för att vara lätta för människor att komma ihåg och skriva eller enbart anpassade för kommunikation mellan komponenter i datorer. Vanliga adresser är:

[e-post] [minnen] [nätverk] [webben] [ändrad 7 oktober 2019]

minnescell

i datorminnen: del som lagrar en eller flera binära siffror, och som inte kan delas upp funktionellt. Ordet används om halvledarminnen som RAM och SSD. – Varje minnescell är en liten elektrisk krets. Kretsen kan förses med en elektrisk laddning, och laddningen kan också tas bort eller ändras. Det går också att avläsa ladd­ningen utan att förändra den. – Den enklaste och äldsta formen av minnescell kan lagra ett värde, ett eller noll. Det motsvaras av att cellen har elektrisk laddning respektive att den saknar elektrisk laddning (mer exakt: har mycket låg laddning). Det kallas för single‑level cell. – En nyare typ av minnescell kan lagra flera värden på samma gång, vanligen fyra. Det krävs då att den kan spara och hålla flera olika nivåer av laddning, och att skillnaderna kan avläsas. Sådana minnesceller kallas för multi‑level cells. – Laddningen och därmed också värdet finns kvar tills det ändras eller, för flyktiga minnen, tills strömmen bryts. – Jämför med qubit för kvantdatorer. – På engelska: memory cell.

[minnen] [ändrad 5 juni 2022]

Rowhammer

eller Row hammer – en tekniskt avancerad metod för dataintrång. – Angriparen får först den attackerade datorn att om och om igen köra ett program som skriver över en rad minnesceller i ett DRAM‑minne. På grund av att minnes­cellerna i ett modernt DRAM‑minne är mycket tätt packade leder detta förr eller senare till att laddning läcker till angränsande rader av minnesceller och får dem att slå om. Dessa förändringar i minnet kan i sin tur ge angriparen möjlighet att manipulera datorns system för behörigheter och sedan logga in som administratör. – Rowhammer har varit känd åtminstone sedan 2014, se denna video.

[attacker] [minnen] [ändrad 3 september 2019]

volatile

  1. – om datorminnen, se flyktig;
  2. – om börsen: slagig eller volatil (går upp och ner i snabba svängningar);
  3. – allmänt: oförutsägbar, oberäknelig, snabbt föränderlig eller flyktig, obeständig;
  4. – se VUCA.

– Orden volatil, volatila, volatilt, volatilitet används ibland på svenska, i synnerhet om aktiekurser.

[aktiehandel] [minnen] [språktips] [ändrad 10 oktober 2018]

vippa

(flip-flop) – elektronisk komponent som kan växla mellan två stabila tillstånd: av och på, 1 och 0. Används i minnen. Det finns också instabila vippor. – Olika typer av vippor, se Wikipedia.

[elektronik] [minnen] [ändrad 19 augusti 2019]

tape-out

leverans av kretskonstruktion till tillverkaren. – Tape-out innebär att konstruktionen är klar och har översatts till digitala ritningar, oftast i standardformatet GDSII. Dessa levereras till tillverkaren som använder dem för att framställa fotomasker för tillverkningen.

[minnen] [ändrad 20 januari 2016]

sophämtning

(garbage collecting) – frigörande av utrymme i datorminne som tidigare har reserverats av ett program, men som inte längre behövs, så att minnesutrymmet kan användas för andra ändamål. Detta sker automatiskt i många programspråk, till exempel i Java, men måste göras ”för hand” eller med hjälp av tilläggsprogram i C++. – Kallas också för skräpminnesinsamling.

[minnen] [programkörning] [ändrad 1 maj 2020]

skyddat minne

(memory protection) – metod att förhindra att ett program skadar eller ändrar data som tillhör andra program när flera program körs samtidigt. Skyddat arbetsminne ingår i alla moderna operativsystem, och är en förutsättning för multikörning, alltså det att två eller flera program körs samtidigt. Skyddat minne innebär att varje öppet program (mer exakt, varje process) tilldelas en del av arbetsminnet. Varje öppet program kan bara spara data i sin egen del av arbetsminnet. Om ett program kraschar drabbas data från det programmet, om de inte är sparade, men data som tillhör andra program drabbas inte. Ett program kan inte heller ändra eller radera data som tillhör andra öppna program.

[minnen] [ändrad 4 februari 2018]