sophämtning

(garbage collecting) – frigörande av utrymme i datorminne som tidigare har reserverats av ett program, men som inte längre behövs, så att minnesutrymmet kan användas för andra ändamål. Detta sker automatiskt i många programspråk, till exempel i Java, men måste göras ”för hand” eller med hjälp av tilläggsprogram i C++. – Kallas också för skräpminnesinsamling.

[minnen] [programkörning] [ändrad 1 maj 2020]