sida

  1. – web page eller bara page, se webbsida;
  2. (page) – i minneshantering: den minsta mängd minne som flyttas fram och tillbaka mellan hårddisken och arbetsminnet. Används i virtuellt minne: den minnesmängd som ett program behöver delas upp i ett antal sidor som flyttas mellan arbetsminne och hårddisk. Endast de data som programmet behöver för ögonblicket finns i arbetsminnet, men programmet ”tror” att hela minnesmängden finns där. – En sida i denna betydelse är den minsta logiska datamängd som förekommer i minneshanteringen. Motsvarande för den fysiska minneshanteringen kallas för ram (betydelse 2), frame.

– Ordet sida används givetvis också i ordbehandling och layout.