dual inline memory module

(DIMM) – ett slags minneskrets som kan överföra 64 bit åt gången. – Detta till skillnad från föregångaren SIMM, som klarade 32 bit åt gången. DIMM‑kretsar har funnits sedan 1990-talet. – Dual i namnet syftar på de två raderna av stift som finns på kretsens långsidor. På de äldre SIMM‑kretsarna var de två raderna reduntanta, det vill säga att de två raderna överförde samma data, men på DIMM används båda raderna för sig. – Se också SO DIMM.

[minnen] [ändrad 17 februari 2023]