inline

  1. – i programmering: det att ett funktions­anrop i käll­koden ska er­sättas med hela funk­tionen vid kompilering;
  2. – om bilder på webb­sidor: att bilderna auto­ma­tiskt läses in och visas när webb­läsaren visar sidan – till skillnad från bilder som visas bara om man klickar på en länk.

– Se också Iframe. – Ordet inline an­spelar på online – det som är online kan man anropa, men det som är inline har man redan till hands.

[programmering] [webbpublicering] [ändrad 9 maj 2013]