logisk

i datorteknik: principiell, abstrakt, oberoende av hur en konstruktion realiseras praktiskt – alternativet till fysisk inom datorteknik. Syftar på hur data och program ter sig för använda­ren. Det prydliga (logiska) filsystemet med filer och mappar motsvaras till exempel inte av motsvarande (fysiska) ordning på hård­disken. En fil som är fragmenterad finns fysiskt på flera ställen på hårddisken, men logiskt är den en enda sammanhängande fil. Det är operativsystemet som döljer det fysiska systemet för an­vänd­aren och realiserar det som ett logiskt system. Man talar också om abstraktion, att operativsystem, program och utvecklingsverk­tyg abstra­herar. Det betyder att användare inte ska behöva veta hur ett it‑system är uppbyggt fysiskt: de ska bara behöva känna till namngivna objekt och funk­tioner som fungerar på ett känt och för­ut­säg­bart sätt.

[it-system] [logik] [ändrad 28 augusti 2020]