Batterygate

Apples begränsning av prestanda på äldre modeller av iPhone. – Många tror att Apple gör det för att få kunderna att köpa nyare modeller. Begränsningarna installeras genom uppgraderingar av operativsystemet iOS. Apple har hävdat att prestanda begränsas för att operativsystemet ska förbli stabilt när gamla batterier försämras. Kritiker anmärkte att det vore bättre om Apple sänkte priset för byte av batterier, vilket Apple senare också gjorde. Försämringarna uppmärksammades först 2016. – I februari 2020 dömde en fransk domstol Apple att betala 25 miljoner euro i böter för att avsiktligt ha gjort telefonerna långsammare. I slutet av samma månad dömdes Apple i en domstol i Kalifornien att betala 25 dollar till varje ägare av iPhone i serierna 6 och 7 som har installerat iOS version 10.2.1 eller senare.

[ord på gate] [mobiltelefoner] [prestanda] [rättsfall] [10 mars 2020]

takt

(för rate; data rate – datatakt) – i datakommunikation: antal ettor och nollor som överförs per sekund. – I dagligt tal säger vi ”hastighet” och talar om ”snabb” eller ”långsam” dataöverföring, och det kan vi fortsätta med, men strikt talat är det inte hastighet (meter per sekund) utan takt (antalet ettor och nollor per sekund). Det som gör ”hastigheten” högre är att varje enstaka etta och nolla behöver mindre tid för att passera en given punkt, och därför kan flera ettor och nollor passera den punkten under en given tidrymd. Men de rör sig inte snabbare, de kommer tätare. Den elektriska eller optiska signalen rör sig nämligen med samma hastighet i ett givet medium, oavsett datatakten. – Ett annat sätt att se det är att ”snabb” dataöverföring är som en lastbil – inte som en sportbil. – Läs också om bandbredd.

[datakommunikation] [prestanda] [ändrad 11 december 2019]

riktmärke

(benchmark) – jämförelsemått – ett mätresultat (riktmärket) som används som standardmått vid utvärdering av teknisk utrustning. Oftast väljer man som riktmärken mätvärden från utrustning som anses vara av hög kvalitet. På engelska kallas ofta även själva mätningen av prestanda på engelska för benchmarking, på svenska riktmärkning, även om man inte använder något jämförelsemått. Riktmärken för hårdvara fastställs av organisationer som SPEC.

[prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]

prestanda

dators eller mjukvaras kapacitet, angiven med mer eller mindre relevanta mätresultat. – Ordet prestanda är pluralis och är latin för de [resultat] som kan åstadkommas. Därför heter det goda prestanda. – This computer has good performance blir denna dator har goda prestanda. Entalsformen prestandum förekommer i praktiken aldrig. – På engelska: performance.

[prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]