takt

(rate; data rate – datatakt) – i datakommunikation: antalet ettor och nollor som överförs per sekund. I dagligt tal säger vi ”hastighet” och talar om ”snabb” eller ”långsam” överföring, och det kan vi fortsätta med, men strikt talat är det inte hastighet (meter per sekund) utan takt (antalet ettor och nollor per sekund). Den elektriska eller optiska signalen rör sig nämligen med samma hastighet, oavsett datatakten. (”Snabb” dataöverföring är som en lastbil, inte som en sportbil.) – Läs också om bandbredd.