takt

(för rate; data rate – datatakt) – i datakommunikation: antal ettor och nollor som överförs per sekund. – I dagligt tal säger vi ”hastighet” och talar om ”snabb” eller ”långsam” dataöverföring, och det kan vi fortsätta med, men strikt talat är det inte hastighet (meter per sekund) utan takt (antalet ettor och nollor per sekund). Det som gör ”hastigheten” högre är att varje enstaka etta och nolla behöver mindre tid för att passera en given punkt, och därför kan flera ettor och nollor passera den punkten under en given tidrymd. Men de rör sig inte snabbare, de kommer tätare. Den elektriska eller optiska signalen rör sig nämligen med samma hastighet i ett givet medium, oavsett datatakten. – Ett annat sätt att se det är att ”snabb” dataöverföring är som en lastbil – inte som en sportbil. – Läs också om bandbredd.

[datakommunikation] [prestanda] [ändrad 11 december 2019]