Batterygate

Apples begränsning av prestanda på äldre modeller av iPhone. – Många tror att Apple gör det för att få kunderna att köpa nyare modeller. Begränsningarna installeras genom uppgraderingar av operativsystemet iOS. Apple har hävdat att prestanda begränsas för att operativsystemet ska förbli stabilt när gamla batterier försämras. Kritiker anmärkte att det vore bättre om Apple sänkte priset för byte av batterier, vilket Apple senare också gjorde. Försämringarna uppmärksammades först 2016. – I februari 2020 dömde en fransk domstol Apple att betala 25 miljoner euro i böter för att avsiktligt ha gjort telefonerna långsammare. I slutet av samma månad dömdes Apple i en domstol i Kalifornien att betala 25 dollar till varje ägare av iPhone i serierna 6 och 7 som har installerat iOS version 10.2.1 eller senare.

[ord på gate] [mobiltelefoner] [prestanda] [rättsfall] [10 mars 2020]

Comicsgate

en infekterad debatt om trakasserier mot serietecknare som beskylls för att vara politiskt korrekta. – Comicsgate har pågått sedan åtminstone 2017, och anförs av amerikanerna Richard C Meyer och Ethan Van Scriver. De och deras anhängare beskyller seriebranschen för att gynna politisk korrekthet före kvalitet. Tecknare som har framställt icke‑vita personer, kvinnor, sexuella minoriteter och transpersoner positivt har utsatts för bojkottkampanjer, men också för näthat. – Benämningen Comicsgate anspelar på Gamergate.

[konst och litteratur] [näthat] [ord på -gate] [12 september 2018]

flärp

Bild av iPhone X. Bildskärmen är enfärgat grå.
Flärpen är den lilla svarta fliken upptill på iPhone X bildskärm.

flärpen – (the notch) – på iPhone X och efterföljare: en liten svart flik överst på bildskärmen. iPhone X har en bildskärm som täcker hela framsidan utom en tunn ram (det finns ingen hemknapp), men bildskärmens rektang­u­lära form bryts av flärpen. Under flärpen finns avståndssensor, fotobelysning, frontkamera, högtalare, infrarödkamera, infrarödprojektor, mikrofon och sensor för befintligt ljus. De komponenterna går inte att placera bakom bildskärmen, eftersom de antingen måste ligga bakom klart glas eller ha en liten öppning för ljud. – Många kritiker ser flärpen som estetiskt störande och som en misslyckad teknisk kompromiss. Det talas till och med om ”flärpgate” (se denna artikel). – Andra mobiltelefoner har också, efter iPhone X, fått flärpar. – Läs också om Dynamic Island.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [mobilt] [ändrad 16 september 2022]

Pizzagate

ryktesspridning om barnprostitution på en känd pizzarestaurang i Washing­ton DC. – Barnprostitionen påstods vara organiserad av bland andra dåvarande pre­sidentkandidaten Hillary Clinton. Ryktesspridningen fick den 4 december 2016 en man att gå in i res­tau­rangen med ett maskingevär, hota en anställd och avfyra flera skott, dock utan att skada någon. Flera nära medarbetare till den då tillträdande presidenten Donald Trump har deltagit i ryktes­sprid­ningen. Det finns inga kända sak­liga belägg för ryktena. Bland annat på­stods övergreppen äga rum i pizzerians källare, men pizzerian har ingen källare. – Läs mer på Snopes (länk).

[desinformation] [gate] [ändrad 12 december 2017]

Bendgate

påståendet att Apples iPhone, modell 6 och 6 plus, kunde böjas och gå sönder om man hade den i byxfickan. Amerikanska Consumer Reports hårdtestade 2014 och fann att mobilerna var mer känsliga för böjningar än flera andra telefoner (se länk), men inte så känsliga som det påstods. Apple uppgav att det hade kommit in totalt nio klagomål som gällde böjning, och att de kunderna hade fått nya telefoner. Bendgate fick inga juridiska efterverkningar, men det fick däremot Touch disease, som troligen har ett samband med iPhones benägenhet för böjning.

[fel] [mobilt] [ord på -gate] [ändrad 13 december 2022]

gate

  1. – grind – beteckning på en elektronisk funktion. I datorer är en grind / gate något som realiserar en logisk funktion som AND eller OR;
  2. – i en transistor är en grind / gate den anslutning till transistorn som bestämmer ifall transistorn ska släppa igenom ström eller stoppa den. Detta har en nära anknytning till betydelse 1;
  3. – i uttryck som Gamergate står gate för skandal. Ordet anspelar på Watergate­affären (se Wikipedia);
  4. – se också age-gating.

[elektronik] [jargong] [logik] [ord på -gate] [rättsfall och skandaler] [ändrad 13 mars 2022]

Gamergate

en infekterad debatt om sexism och kvinnohat i datorspelsvärlden. – Gamergate inleddes i augusti 2014 när den amerikanska spelutvecklaren Zoe Quinn utsattes för trakasserier på nätet efter att hennes före detta pojkvän Eron Gjoni hade lagt ut beskyllningar, varav en del gällde sexualitet, mot henne. Hon mottog därefter anonyma hot om våldtäkt och blev mordhotad. – Händelserna ledde till en omfattande diskussion om datorspel, datorspelarnas mentalitet och hur kvinnor behandlas i datorspelsvärlden. – Läs också om Anita Sarkeesian och om filmen GTFO.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [ord på -gate] [skandaler] [spel] [ändrad 6 juli 2017]

SDgate

eller SD-gate – spridandet av tiotusentals lösenord på internet hösten 2011. Detta blev känt i slutet av oktober 2011 genom ett in­lägg på Twitter. – Inlägget på­stods komma från den före detta Sverige­demokratiska riksdagsleda­moten William Petzäll (1988—2012). I in­lägget på­stods att Sverigedemo­kraterna (SD) länge hade haft till­gång till lösen­orden till journalister på Afton­bladet och Expressen och till andra journalister. Petzäll för­nekade att han hade skrivit in­lägget på Twitter: han var vid till­fället inlagd för missbruks­vård och hade då inte till­gång till vare sig dator eller mobiltelefon. Listan över lösen­ord kom från sajten Blogg­­toppen, och hade varit på avvägar ett tag. Senare spreds även lösen­ord från sajten Gratis­bio.se. Sverigedemokraterna hade alltså inget med lösen­orden att göra. – I själva verket var det inte lösen­ord i klartext, utan så kallade lösenordshashar, det vill säga ett slags krypterade lösen­ord. Sådana är ofta lätta att knäcka. Risken med sådana listor på lösen­ord är främst att många an­vändare har samma lösen­ord till många tjänster och konton. Har man listat ut ett lösenord kan man sedan alltså komma in på många konton.

– In English: SDgate or SD-gate was a scandal involving a leak to the internet of tens of thousands of pass­words used by Swedish journalists. This happened in fall, 2011. The leak was made known in a Twitter tweet allegedly from William Petzäll (1988—2012), then a member of the Swedish parliament for the anti‑immigration party Sverige­­demo­kraterna (SD). Petzäll denied having published the tweet. He had been at detox at the time, and did not have access to the internet. The list of passwords had in fact been in circulation for some time. Also, the passwords were not in plaintext, but hashes, meaning that it requires some cryptographical skills to get them into useful form. – For more summaries in English, click here.

[ord på -gate] [skandaler] [ändrad 19 september 2017]