grå svan

en framtida händelse som inte är särskilt sannolik, men som skulle få betydande konsekvenser om den inträffade. – Uttrycket anknyter till svart svan. Skillnaden är att sannolikheten för en grå svan kan beräknas och är känd. – På engelska: grey swan eller gray swan.

[riskbedömning] [sannolikhet] [4 september 2022]

sensitivitet

om test: sannolikheten för att ett positivt testresultat är korrekt. – Med positivt testresultat menas att testet hittar fel, sjukdomar eller annat som testet söker efter. (Positiv betyder alltså inte att något är bra, utan att det hittas.) Så om ett test med hög sensitivitet säger att en dator är infekterad med skadeprogram så är det mycket sannolikt att datorn faktiskt är infekterad med skadeprogram. – Jämför med specificitet.

[sannolikhet] [ändrad 12 mars 2023]

specificitet

om test: sannolikheten för att ett negativt testresultat är korrekt. – Med negativt testresultat menas att testet inte hittar något fel, någon sjukdom eller något annat som testet söker efter. (Negativ betyder alltså inte dålig, utan att något inte påträffas.) Om ett test med hög specificitet säger att datorn inte har några skadeprogram så är det högst sannolikt att det faktiskt inte finns några skadeprogram. – Jämför med sensitivitet.

[sannolikhet] [ändrad 12 mars 2023]

Lévyvandring

ett rörelsemönster med många korta, slumpmässiga rörelser och enstaka längre förflyttningar. – Det har visats att många varelser, inklusive människor, rör sig i Lévyvandringar när de söker efter föda. De söker alltså igenom ett mindre område noggrant, men inte efter något tydligt mönster, och flyttar sedan (om de inte hittar något) till ett annat område en bit bort och börjar söka där. – På engelska: Lévy walk. – Statistiskt talar man också om Lévydistribution, alltså ett stort antal små värden och ett fåtal stora värden. – Uppkallat efter den franska matematikern Paul Lévy (1886–1971).

[statistik] [2 februari 2022]

Markovkedja

serie av händelser där sannolikheten för varje ny händelse bestäms enbart av den närmast föregående. – Vad som hände före den föregående händelsen spelar ingen roll. Markovkedjor är stokastiska, men inte i betydelsen att sannolikheten för varje möjligt utfall är samma: sannolikheten kan till exempel vara 1:3 för två möjliga utfall, men vilket av dem som det blir avgörs av slumpen. En serie tärningskast är alltså ingen Markovkedja, men att spela Monopol kan beskrivas som en Markovkedja: sannolikheten för att hamna på rutan Norrmalmstorg (Umeå i nya Monopol) beror på vilken ruta du står på när du kastar tärningen. Men det spelar ingen roll hur du hamnade på den den rutan: en Markovkedja har inget minne. – Markovkedjor används på många områden för att göra simuleringar och förutsägelser. – Jämför med  Monte Carlo‑metoden och slumpvandring. – Markovkedjan, på engelska Markov chain, är uppkallad efter den ryska matematikern Andrej Markov (1856–1922, se Wikipedia).

[sannolikhet] [13 juni 2021]

race to the bottom

tävling mot botten, kapplöpning mot botten, underbudspolitik – konkurrens i form av sänkta priser, skatter och avgifter när två eller flera aktörer försöker bjuda under varandra. Det är ofta underförstått att sådan konkurrens inte kan fortsätta hur länge som helst utan skadliga konsekvenser: man får helt enkelt inte in nog med pengar. – Uttrycket race to the bottom användes från början om hur amerikanska delstater försöker locka till sig företag genom att ha lägre företagsskatter och andra avgifter än andra delstater. Det förekommer också att man avskaffar eller släpper på lagar och bestämmelser om arbetarskydd och miljöskydd. – Race to the bottom kan ses som ett scenario i spelteori.

[företag och ekonomi] [spelteori] [8 april 2021]

ludiskt felslut

(the ludic fallacy) – [den felaktiga] tron att statistik över resultat av slumpspel motsvarar sannolikheten för händelser i andra sammanhang. – Med resultat av slumpspel menas resultat av slantsingling, tärningskast, roulette eller andra spel där sannolikheten förväntas vara lika hög (eller åtminstone känd) för alla möjliga utfall. Ju längre man håller på i sådana spel, desto mer sannolikt är det att det blir ungefär lika många av alla möjliga utfall. Singlar man slant tio gånger bör det bli krona ≈fem gånger och klave ≈fem gånger. Det är osannolikt (en chans på 1 024) att det blir krona tio gånger; tio chanser på 1 024 att det blir krona nio gånger och klave en gång. Och så vidare. Men sannolikheten för att det blir exakt fem kronor på tio kast är 252 på 1 024 (och följaktligen är det lika sannolikt att det blir klave exakt fem gånger). Detta åskådliggörs av normalfördelningskurvan. De mest sannolika utfallen ligger runt mitten. – Det ludiska felslutet innebär att man tror att även händelser som inte är slumpspel fördelar sig på samma sätt – att de är independently and identically distributed. Huruvida det verkligen är så är en empirisk fråga i varje enskilt fall. – Benämningen ludisk / ludic kommer från det latinska ordet för spel – ludus. Uttrycket ludiskt felslut kommer från Nicholas Nassim Taleb.

[fel] [sannolikhet] [statistik] [ändrad 7 september 2020]

algoritmisk snedvridning

systematiskt missvisande resultat av körning av en algoritm, i synnerhet om utfallet kan anses ofördelaktigt för en eller flera grupper. – Orsaken till snedvridningen kan vara själva algoritmen, men den kan också ligga i underlaget – de data som algoritmen behandlar. Det kan vara ett icke‑representativt urval, eller också återspeglar eller förstärker algoritmen orättvisor som faktiskt existerar. Statistisk korrelation innebär ju inte alltid kausal korrelation. Programmerarens förutfattade meningar, användares beteende i sociala medier och nytillkomna förhållanden som inte togs med i beräkningen när algoritmen skrevs kan också bidra till algoritmisk snedvridning. – För att motverka algoritmisk snedvridning har forskare utvecklat fair machine learning (FML). Se också algorithmic reparation. – Algoritmisk snedvridning har konsekvenser för värdering av samhällsförhållanden, men också för företags analys av kunddata. En utförlig beskrivning av former av algoritmisk snedvridning finns i Wikipedia. – Kallas också för algoritmisk diskriminering, algoritmisk partiskhet, algoritmisk vinkling. – På engelska: algorithmic bias eller machine bias; även: algorithmic discrimination. – Läs också om algokrati.

[fel] [källkritik] [programkörning] [sannolikhet] [ändrad 11 augusti 2022]

tyngdlyftarspelet

(the weight-lifting game) – i spelteori: ett spel där två eller flera personer var för sig får välja mellan att försöka lyfta en tyngd tillsammans med de andra eller att avstå och låta den eller de andra försöka lyfta den själva (om de vill):

  • – om alla ställer upp på att försöka lyfta tillsammans får var och en av dem pluspoäng om de lyckas och minuspoäng om de inte kan lyfta tyngden tillsammans. Men var och en måste också betala en avgift för att få försöka (men den avgiften kan i vissa upplägg sättas till noll);
  • – om en eller flera försöker lyfta samtidigt som en eller flera avstår kan det gå på två sätt:
    • – den eller de som lyfter lyckas och får då poäng (med avdrag för deltagande), och den eller de som avstod får då också poäng;
    • – men om den eller de som lyfter misslyckas får alla minuspoäng;
  • – om alla avstår får de noll poäng.

– De som har tänkt ut tyngdlyftarspelet, som publicerades 2019, skriver att spelet matematiskt motsvarar alla de fem grundtyperna av spelteoretiska problem. Vilken av de fem grundtyperna som spelet motsvarar beror på antalet deltagare och poängsättningen för deltagande, lyckat lyft och misslyckat lyft. – Se denna artikel från brittiska Royal Society.

[spelteori] [29 november 2019]

grå noshörning

beteckning på en mycket sannolik händelse som, om den inträffar, får allvarliga konsekvenser, men som ignoreras. – Uttrycket blev känt 2016 genom boken The gray rhino av Michele Wucker (länk). – På engelska: gray rhino eller grey rhino (rhinocerus). – Jämför med svart elefant och svart svan.

[riskbedömning] [ändrad 5 september 2020]