riktmärke

(benchmark) – jämförelsemått – ett mätresultat (riktmärket) som används som standardmått vid utvärdering av teknisk utrustning. Oftast väljer man som riktmärken mätvärden från utrustning som anses vara av hög kvalitet. På engelska kallas ofta även själva mätningen av prestanda på engelska för benchmarking, på svenska riktmärkning, även om man inte använder något jämförelsemått. Riktmärken för hårdvara fastställs av organisationer som SPEC.

[prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]

prestanda

dators eller mjukvaras kapacitet, angiven med mer eller mindre relevanta mätresultat. – Ordet prestanda är pluralis och är latin för de [resultat] som kan åstadkommas. Därför heter det goda prestanda. – This computer has good performance blir denna dator har goda prestanda. Entalsformen prestandum förekommer i praktiken aldrig. – På engelska: performance.

[prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]

bogomips

ett prestanda-mått för datorer, utvecklat av Linus Torvalds. – Namnet bogomips an­spelar på bogus och MIPS, ett vanligt prestanda­mått. Torvalds anser att MIPS ofta är miss­visande och ut­vecklade därför bogo­mips, som anger hur många gånger i sekunden som pro­cessorn kör en viss programslinga. Ett pro­gram som mäter bogo­mips ingår i Linux. Programmet ger också besked om ifall datorn är in­ställd för högsta prestanda.

[måttenheter] [prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]

MIPS

  1. mips – miljoner instruktioner per sekund. Mått på dators eller processors prest­anda. Skrivs med litet m. – Läs också om bogo­mips;
  2. – MIPS Technologies, tidigare MIPS Computer Systems – uppköpt amerikansk tillverkare av RISC‑processorer. MIPS ägdes 1992—2000 av datortillverkaren SGI, och till­verkade då en pro­cessor med namnet MIPS för kraftfulla datorer, så kallade arbetsstationer. Till­verkningen av MIPS‑processorer för persondatorer och servrar lades ner 2006. Därefter utvecklade MIPS processorer för in­byggda system och spel­konsoler med pro­cessorn Pro­aptiv. Före­taget ingick i OESF. 2012 med­delade MIPS att det skulle ge sig in på marknaden för små, ström­snåla processorer för mobiltelefoner och surfplattor. – I februari 2013 blev det klart att MIPS såldes för 100 miljoner dollar till brittiska Imagination Technologies (länk). Imagination Technologies köptes i sin tur i september 2017 av amerikanska Canyon Bridge (canyonbridge.com), och då såldes MIPS till Tallwood Venture Capital för 65 miljoner dollar. I juni 2018 såldes MIPS vidare till amerikanska Wave Computing (länk). – Se wavecomp.ai/mips‑technology/.

[företag] [förkortningar på M] [måttenheter] [prestanda] [processorer] [uppköpt] [ändrad 17 november 2018]