takt

(för rate; data rate – datatakt) – i datakommunikation: antal ettor och nollor som överförs per sekund. – I dagligt tal säger vi ”hastighet” och talar om ”snabb” eller ”långsam” dataöverföring, och det kan vi fortsätta med, men strikt talat är det inte hastighet (meter per sekund) utan takt (antalet ettor och nollor per sekund). Det som gör ”hastigheten” högre är att varje enstaka etta och nolla behöver mindre tid för att passera en given punkt, och därför kan flera ettor och nollor passera den punkten under en given tidrymd. Men de rör sig inte snabbare. Den elektriska eller optiska signalen rör sig nämligen med samma hastighet i ett givet medium, oavsett datatakten. – Ett annat sätt att se det är att ”snabb” dataöverföring är som en lastbil – inte som en sportbil. – Läs också om bandbredd.

[datakommunikation] [prestanda] [ändrad 11 december 2019]

riktmärke

(benchmark) – jämförelsemått – ett mätresultat (riktmärket) som används som standardmått vid utvärdering av teknisk utrustning. Oftast väljer man som riktmärken mätvärden från utrustning som anses vara av hög kvalitet. På engelska kallas ofta även själva mätningen av prestanda på engelska för benchmarking, på svenska riktmärkning, även om man inte använder något jämförelsemått. Riktmärken för hårdvara fastställs av organisationer som SPEC.

[prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]

prestanda

dators eller mjukvaras kapacitet, angiven med mer eller mindre relevanta mätresultat. – Ordet prestanda är pluralis och är latin för de [resultat] som kan åstadkommas. Därför heter det goda prestanda. – This computer has good performance blir denna dator har goda prestanda. Entalsformen prestandum förekommer i praktiken aldrig. – På engelska: performance.

[prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]

bogomips

ett prestanda-mått för datorer, utvecklat av Linus Torvalds. – Namnet bogomips an­spelar på bogus och MIPS, ett vanligt prestanda­mått. Torvalds anser att MIPS ofta är miss­visande och ut­vecklade därför bogo­mips, som anger hur många gånger i sekunden som pro­cessorn kör en viss programslinga. Ett pro­gram som mäter bogo­mips ingår i Linux. Programmet ger också besked om ifall datorn är in­ställd för högsta prestanda.

[måttenheter] [prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]