riktmärke

(benchmark) – jämförelsemått – ett mätresultat (riktmärket) som används som standardmått vid utvärdering av teknisk utrustning. Oftast väljer man som riktmärken mätvärden från utrustning som anses vara av hög kvalitet. På engelska kallas ofta även själva mätningen av prestanda på engelska för benchmarking, på svenska riktmärkning, även om man inte använder något jämförelsemått. Riktmärken för hårdvara fastställs av organisationer som SPEC.

[prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]