peta

multipelprefix för 1015, alltså tusen biljoner. – Peta- är ett påhittat ord som ska föra tankarna till penta för fem, därför att 1 följt av femton nollor är lika med 1 0005. – Peta- är tusen tera-. Tusen peta- blir exa-.

[multipelprefix] [ändrad 20 januari 2016]