PostNordbluffen

en gisslanattack som spreds i Sverige i september 2015. – Det var ett förfalskat meddelande, som utgavs vara från PostNord, om att mottagaren hade ett paket att hämta ut. För att kunna hämta ut paketet måste mottagaren visa upp en avi, som bifogades mejlet. Men om mottagaren klickade på länken till avin så krypterades datorns hårddisk. Datorn blev då omöjlig att använda. Men på bildskärmen visades ett meddelande om att man kunde få datorn upplåst för 300 dollar eller mer. Det falska mejlet har spårats till Ryssland. (PostNord skickar aviseringar om paket med SMS, e‑post eller papperspost, men bifogar inte avierna som bilagor till e‑post.)

[gisslanattacker] [ändrad 9 september 2021]

Prisonlocker

en gisslanattack som spreds under 2014. – Prisonlocker laddades ner i offrets dator utan att det märktes. Det startade sedan ett program som krypterade filerna på datorn. Datorn blev då oanvändbar. Offret fick sedan ett erbjudande om att köpa en krypteringsnyckel som dekryp­terade filerna, så att datorn blev användbar igen. – En skillnad mot liknande tidigare program, som Cryptolocker, var att Prisonlocker såldes som ett lätthanterligt paket för hundra dollar. Programmet var också känt som Power­locker.

[gisslanattacker] [ändrad 23 mars 2022]

CryptoLocker

ett skadeprogram som krypterade den infekterade datorns hårddisk och sedan krävde lösensumma av ägaren. – CryptoLocker utförde alltså en gisslanattack. Programmet, som upptäcktes 2013 och stoppades 2014, följde med till synes oskyldiga filer som laddas ner från nätet. Ett bra förebyggande medel är att säkerhets­kopiera datorns hårddisk ofta och regelbundet, och att inte låta lagringsmediet med säkerhets­kopian vara ansluten till datorn mellan gångerna. – Se artikel i Scientific American (länk). – Se också Ransomlock och Prisonlocker.

[gisslanattacker] [inaktuellt] [skadeprogram] [ändrad 9 september 2021]

ransom note

  1. utpressningsbrev, utpressningsmejl – meddelande om att en dator har blivit kapad i en gisslanattack och att ägaren måste betala en lösensumma för att kunna använda datorn igen;
  2. – ett slags robot­filter (captcha): några bok­stäver eller siffror som visas på bildskärmen, och som användaren måste skriva in i ett fält för att få till­gång till en webb­sida eller tjänst. Syftet är att hindra auto­matiska pro­gram (robotar) från att komma åt sidan eller resursen. Tecknen visas vanligt­vis som en förvrängd bild för att försvåra för dator­program att känna igen tecknen.

[gisslanattacker] [mjukvarurobotar] [ändrad 5 mars 2021]