PostNordbluffen

en utpress­nings­trojan som spreds i Sverige i september 2015. Det var ett för­falskat med­de­lande, som utgavs vara från Post­Nord, om att mot­ta­garen hade ett paket att hämta ut. För att kunna hämta ut paketet måste mottagaren visa upp en avi, som bi­fo­gades mejlet. Men om mot­ta­garen klickade på länken till avin så kryp­te­rades datorns hård­disk. Datorn blev då omöjlig att använda. Men på bild­skärmen visades ett med­de­lande om att man kunde få datorn upp­låst för 300 dollar eller mer. Det falska mejlet har spårats till Ryss­land. (PostNord skickar aviseringar om paket med SMS, e‑post eller papperspost, men bifogar inte avierna som bilagor till e‑post.)

[bluff och båg] [skadeprogram] [ändrad 21 september 2018]