ransom note

  1. utpressningsbrev, utpressningsmejl – meddelande om att en dator har blivit kapad i en gisslanattack och att ägaren måste betala en lösensumma för att kunna använda datorn igen;
  2. – ett slags robot­filter (captcha): några bok­stäver eller siffror som visas på bildskärmen, och som användaren måste skriva in i ett fält för att få till­gång till en webb­sida eller tjänst. Syftet är att hindra auto­matiska pro­gram (robotar) från att komma åt sidan eller resursen. Tecknen visas vanligt­vis som en förvrängd bild för att försvåra för dator­program att känna igen tecknen.

[gisslanattacker] [mjukvarurobotar] [ändrad 5 mars 2021]