captcha

ett inloggningstest som skiljer människor från automatiska program – se robotfilter och Recaptcha. – Ordet: Engelska captcha påstås ibland vara en för­kort­ning för ”completely automated public Turing test to tell computers and humans apart”, men det är uppenbar­ligen en bakro­nym. Captcha är en ljudenlig stavning av capture, men det an­spelar också på gotcha (för ”got you” – ”där fick jag dig”). Ordet captcha lanserades 2003 av Luis von Ahn med flera i denna artikel: länk. Där förekommer, förutom benämningen captcha, uttrycket ”automated Turing test” flera gånger, men inte resten av den påstådda uttydningen.

[inloggning] [ändrad 19 augusti 2019]