Ransomlock

en gisslanattack (ransom attack) som spreds under 2012. – Den infekterade datorn slutade att fungera, och på bildskärmen stod det att det var polisen (se polistrojan) som låg bakom: datorn skulle, står det, vara oanvändbar tills ägaren hade betalat böterna för ett påhittat brott, vanligtvis otillåten nerladd­ning av film eller musik. Naturligt­vis var det inte polisen som låg bakom. – Se också Cryptolocker och Prisonlocker.

[skadeprogram] [ändrad 9 september 2021]