Ransomlock

en gisslanattack (ransom attack) som spreds under 2012. – Den infekterade datorn slutade att fungera, och på bild­skärmen stod det att det var polisen (se polis­trojan) som låg bakom: datorn skulle, står det, vara oanvändbar tills använd­aren hade betalat böterna för ett på­hittat brott, vanligtvis otillåten nerladd­ning av film eller musik. Naturligt­vis var det inte polisen som låg bakom. – Se också Cryptolocker och Prison­locker.

[skadeprogram] [ändrad 9 september 2021]