synthetic backup

syntesbackup, även: syntetisk backupsäkerhetskopiering där originalfiler och filer med senare tillägg och ändringar av originalfilerna slås ihop till nya, kompletta filer. Det som lagras i säkerhetskopian är alltså inte, etta för etta och nolla för nolla, identiskt med det som finns på lagringsmediet, utan det är en syntes av en fil och de ändringar som sparats i andra filer (se fragmentering). (Ordet syntetisk kan leda tanken fel här, eftersom det brukar betyda konstgjord. Men här betyder det hopfogad.)

[backup] [ändrad 1 maj 2018]

inkrementell

(incremental)med successiva tillägg; förbättrad lite i taget:

  1. – inkrementell systemutveckling – systemutveckling där man börjar med de viktigaste funktionerna och sedan lägger till mindre centrala funktioner i tur och ordning. Se också bottom‑up. – Ska inte blandas ihop med iterativ systemutveckling;
  2. – inkrementell backup – metod för backup: efter första backupen säkerhetskopieras vid varje tillfälle bara det som har ändrats sedan förra gången; det som redan har säker­hets­kopi­e­ra­ts, och inte har ändrats, ligger kvar;
  3. – se inkrementell bränning;
  4. – se inkrementell sökning.

[backup] [språktips] [systemutveckling] [sökningar] [ändrad 27 april 2020]

ögonblicksbild

(snapshot) – i datorteknik: förteckning över vad som fanns i en databas, ett filsystem eller datalagringssystem vid ett visst ögonblick. – Själva innehållet i filerna eller databaserna kopieras inte när man tar en ögonblicksbild. Det som kopieras är filernas namn och plats. Det går alltså inte att återställa förstörda data direkt från en ögonblicksbild, men ögonblicksbilden kan vara en värdefull hjälp. – Skillnaden mot backup är att en backup kopierar allt – eller, om det är en inkrementell backup, allt som har ändrats sedan förra backupen – så att det kan återställas om data försvinner eller blir skadade. Problemet är att en backup tar tid, särskilt i större system, och det kan leda till inkonsistens. Ett exempel är om det först görs en backup på mappen A. Kort därefter flyttar någon filen X från mappen B till just mappen A – och först efter det tas backup på mappen B. Då finns filen X fortfarande i systemet, men den finns varken i backupen av mappen A eller av mappen B. Men om man tar en ögonblicksbild, som knappt tar någon tid alls, vet man däremot var filen X finns (eller fanns). – Ögonblicksbilder kallas ibland för virtuella kopior, eftersom de inte är kopior, men de kan användas i kombination med backupprogram för att återskapa systemets exakta tillstånd vid en viss tidpunkt. Ögon­blicks­bilder är alltså inte ett alternativ till backup, men ett i många fall nödvändigt komplement. – Se Wiki­pedia, särskilt hänvisningarna. – Jämför med processbild.

[backup] [datalagring] [ändrad 10 december 2018]