filsystem

(file system) – system för att namnge, beskriva och lagra filer så att operativ­systemet hittar dem. – Filsystem i någon form finns på all utrustning som kan spara filer, alltså även på digital­kameror och musikspelare, liksom på optiska diskar. Fil­systemet visas för användaren oftast som ett hierarkiskt system av kataloger (mappar) inuti andra kataloger. Detta kallas ofta för fil­systemet, men det är bara filsystemets användargränssnitt. Denna logiska struktur skiljer sig mycket från den fysiska utplaceringen av filer på en eller flera diskar. – En av filsystemets uppgifter är att tilldela filer lämpligt utrymme vid lagring, och att se till att tillgängligt utrymme utnyttjas effektivt. – Mo­derna filsystem omfattar inte bara filer på den egna datorn, utan alla filer som använd­aren har tillgång till i ett nätverk. För extremt stora data­­mängder krävs speci­ella filsystem, till exempel Google File System (GFS).

[filer] [ändrad 13 november 2019]