synthetic backup

syntesbackup, även: syntetisk backupsäkerhetskopiering där originalfiler och filer med senare tillägg och ändringar av originalfilerna slås ihop till nya, kompletta filer. Det som lagras i säkerhetskopian är alltså inte, etta för etta och nolla för nolla, identiskt med det som finns på lagringsmediet, utan det är en syntes av en fil och de ändringar som sparats i andra filer (se fragmentering). (Ordet syntetisk kan leda tanken fel här, eftersom det brukar betyda konstgjord. Men här betyder det hopfogad.)

[backup] [ändrad 1 maj 2018]