fragmentering

  1. – uppdelning av filer på en hårddisk i småbitar, utspridda över disken. Fragmentering uppstår lätt när filer ändras i efterhand: ändringar och tillägg kan inte infogas på rätt plats i originalfilen (även om det blir rätt på bildskärmen), utan de läggs på andra ställen på hårddisken till­sam­mans med hänvisningar. Så småningom börjar hårddisken likna ett lapp­täcke, och då blir den långsam. Man kan då inte heller utnyttja utrymmet fullt ut. Lösningen heter defragmentering;
  2. – i internetkommunikation: uppdelning av ett paket i mindre delar;
  3. – om program med öppen källkod: att ett från början enhetligt system som Android utvecklas i olika riktning av olika företag så att de olika utförandena inte längre passar ihop.
  4. – det att flera versioner av operativsystem och program används sam­tidigt. Mobile device fragmentation gäller mobiltelefoner, där detta är ett problem eftersom till exempel säkerhetsuppdateringar kanske inte fungerar på alla versioner.