teknikens ståndpunkt

i patenträtt: all känd teknik inom det område som en patentansökan gäller. För att en uppfinning ska kunna skyddas av patent krävs att den, i förhållande till teknikens ståndpunkt, är ny (se nyhet) och har tillräcklig uppfinningshöjd. – Se Patentverkets webbsidor. – På engelska: prior art. Det uttrycket bör inte förväxlas med prioritet, ett annat begrepp i patenträtt.

[patent] [ändrad 8 december 2022]

prioritet

i patenträtt: att vara först med en patentsökt uppfinning. – I europeisk patenträtt räknas prioritet från det datum när patentansökan lämnas in. Om två personer patentsöker samma uppfinning är det alltså den som lämnar in ansökan först som får patentet, oavsett när hon faktiskt gjorde uppfinningen. Man kan också ansöka om prioritet i efterhand med hänvisning till en patentansökan som lämnas in tidigare.  – I USA räknas prioritet däremot från när uppfinningen faktiskt gjordes. – Prioritet. på engelska priority, i patenträtt är inte samma sak som prior art, se teknikens ståndpunkt. – Se Patentverkets ordlista.

[patent] [ändrad 8 december 2022]

patent

lagligt skyddad och tidsbegränsad rätt till kommersiell nytta av en upp­fin­ning. Ett patent gäller i tjugo år. Som motprestation för att staten skyddar uppfinningen med ett patent krävs att beskrivningen av uppfinningen görs offentlig. Andra ska kunna studera patentet och använda det när patent­tiden har gått ut. – För att patent ska beviljas ställs dessa krav på upp­fin­ningen:

  1. – Den ska vara en nyhet. Uppfinningen får inte vara känd eller beskriven tidigare;
  2. – Den ska ha uppfinningshöjd i förhållande till teknikens ståndpunkt. Det får inte vara något trivialt eller uppenbart;
  3. – Uppfinningen ska ha industriell tillämpbarhet.

– Patent gäller ett visst sätt att utföra uppfinningen. Uppfinnaren måste alltså på ett sätt som en fackman kan följa och tillämpa beskriva hur man bygger uppfinningen. Om två personer patentsöker samma uppfinning är det i Sverige och Europa den som lämnar in ansökan först som får patentet. I USA gäller det däremot att visa att man gjorde uppfinningen först. – Se också patenttroll. – Den svenska patentlagen finns här.

[patent] [ändrad 20 november 2017]

nyhetshinder

i patenträtt: bevis för att en påstådd uppfinning inte är ny, och därför inte kan patenteras. – Nyhetshinder kan gälla uppfinningen som helhet, eller en del av uppfinningen. Som nyhetshinder räknas i stort sett alla offentliga bevis på att någon redan har tänkt ut samma uppfinning, till exempel tidningsartiklar eller föredrag. En uppfinnare kan till och med skapa nyhetshinder för sig själv genom att skriva om sin uppfinning eller tala om den utanför en snäv krets. Ett nyhetshinder behöver alltså inte vara en annan patentansökan eller en produkt som tillverkas. – På engelska: anticipation. – Läs mer på Patent- och registreringsverkets webbsidor (länk), sidan 2. – Läs också om teknikens ståndpunkt och uppfinningshöjd.

[patent] [ändrad 23 april 2019]

företag utan verksamhet

(non-practicing entity, NPE) – ofta: patenttroll – företag som inte säljer varor eller tjänster, men som köper upp patent. Syftet är att kunna ta ut licensavgifter av andra företag som använder patentet för produktion, eller att stämma andra företag för patentintrång. – Benämningen kan givetvis också användas om vilket företag som helst som saknar verksamhet (är vilande).

[företagstyper] [patent] [ändrad 30 januari 2019]

dedicate

  1. – se dedikera;
  2. – i engelskspråkig patenträtt: dedicate a patent – göra ett patent till allmän egendom: den som äger patentet avstår från sin ensamrätt och låter alla som vill använda patentet utan avgift.

[it-system] [patent] [ändrad 18 september 2018]