patenttroll

(patent troll) – en som skaffar patent enbart för att kunna stämma andra för patent­intrång. – Patenttrollet kan vara ett företag eller en enskild person. Uträkningen är att motparten hellre gör upp i godo och betalar ersättning för det påstådda patent­intrånget, även om det är tvivelaktigt, än att ägna flera år åt att processa om saken. – Patenttroll kan antingen själva söka patent (ofta på uppfinningar med låg uppfinnings­höjd) eller köpa upp patent från andra, men utan avsikt att använda patenten i produktion. – Patent­troll kallas i mer formella sammanhang på engelska för patent assertion entities (PAE) eller för non‑practicing entities (NPE), på svenska företag utan verk­sam­het. – Läs också om det engelska ordet troll.

[patent] [troll] [ändrad 15 oktober 2018]

nyhet

  1. (novelty) – i patent-rätt: det att en patentsökt uppfinning inte redan är gjord eller beskriven. – För att godkännas som nyhet får en uppfinning inte vara redan tillverkad eller beskriven i text eller ritningar, och inte heller beskriven muntligen, till exempel i föredrag. I så fall föreligger nyhetshinder (i USA: anticipation). – Se Patentverkets ordlista. – Se också uppfinningshöjd och teknikens ståndpunkt;
  2. – om news som i newsgroup, se Usenetforum.

[diskussioner] [patent] [ändrad 24 mars 2020]

Lans, Håkan

(1947) – svensk uppfinnare, utvecklare av det GPS-baserade navigationssystemet STDMA som har blivit internationell standard för handelssjöfart och även kan bli det för flyget, innehavare av ett omstritt, numera ut­gånget patent för färggrafik för datorer. – Patenttvisten: Lans fick först flera stora dator­till­verkare att betala licensavgift för färggrafiken. Men Dell och Gateway (numera ägt av Acer) vägrade att betala. När Lans stämde de företagen slutade det med att han själv i en omstridd rättegång i USA dömdes att betala ett enormt skadestånd. Han betalade aldrig, och i april 2012 nådde Lans förlikning med mot­part­erna på hemliga villkor. Men 2014 dömdes han att betala motpartens rättegångskostnader. – Musen: Lans konstruerade också på 1970‑talet en mus, men Douglas Engelbart† hade tio år tidigare uppfunnit en något annorlunda mus. – David Lagercrantz bok Ett svenskt geni från år 2000, ny omarbetad upp­laga 2006, handlar om Håkan Lans. – Läs mer på Håkan Lans företag GP&C:s webbsidor.

[håkan lans] [patent] [personer] [rättsfall och skandaler] [ändrad 18 september 2017]

reverse engineering

rekonstruktion, dekompilering; kopiering genom rekonstruktion. – Innebär att man tar reda på hur en produkt är konstruerad genom att ta i sär den. När man har förstått hur produkten fungerar kan man antingen kopiera den eller konstruera något liknande. – Att konstruera något liknande (men inte exakt likadant) kan vara den enda lovliga lösningen ifall förebilden är skyddad av patent eller upphovsrätt. Syftet kan också vara att bara re­kon­stru­era delar av produkten. – Gäller det datorprogram kallas reverse engineering, på svenska för dekompilering. Det är oftast förbjudet i licens­avtalet, ibland även i lag. – Reverse engineering används ibland också i betydelsen ’korsförhörande’.

[programmering] [upphovsrätt] [ändrad 18 september 2017]