nyhetshinder

i patenträtt: bevis för att en påstådd uppfinning inte är ny, och därför inte kan patenteras. – Nyhetshinder kan gälla uppfinningen som helhet, eller en del av uppfinningen. Som nyhetshinder räknas i stort sett alla offentliga bevis på att någon redan har tänkt ut samma uppfinning, till exempel tidningsartiklar eller föredrag. En uppfinnare kan till och med skapa nyhetshinder för sig själv genom att skriva om sin uppfinning eller tala om den utanför en snäv krets. Ett nyhetshinder behöver alltså inte vara en annan patentansökan eller en produkt som tillverkas. – På engelska: anticipation. – Läs mer på Patent- och registreringsverkets webbsidor (länk), sidan 2. – Läs också om teknikens ståndpunkt och uppfinningshöjd.

[patent] [ändrad 23 april 2019]