nyhet

  1. (novelty) – i patent-rätt: det att en patent­sökt uppfinning inte redan är gjord eller beskriven. Den får inte vara till­verkad eller beskriven i text eller ritningar, och inte heller beskriven muntligen, till exempel i före­drag. I så fall före­ligger nyhets­hinder (i USA anticipation). – Se Patent­verkets ord­lista. – Se också upp­finnings­höjd och teknikens stånd­punkt;
  2. – om news som i newsgroup, se Usenet­forum.

[diskussioner] [patent] [ändrad 24 mars 2020]