nyhet

  1. (novelty) – i patent-rätt: det att en patentsökt uppfinning inte redan är gjord eller beskriven. – För att godkännas som nyhet får en uppfinning inte vara redan tillverkad eller beskriven i text eller ritningar, och inte heller beskriven muntligen, till exempel i föredrag. I så fall föreligger nyhetshinder (i USA: anticipation). – Se Patentverkets ordlista. – Se också uppfinningshöjd och teknikens ståndpunkt;
  2. – om news som i newsgroup, se Usenetforum.

[diskussioner] [patent] [ändrad 24 mars 2020]