patent

lagligt skyddad och tidsbegränsad rätt till kommersiell nytta av en upp­fin­ning. Ett patent gäller i tjugo år. Som motprestation för att staten skyddar uppfinningen med ett patent krävs att beskrivningen av uppfinningen görs offentlig. Andra ska kunna studera patentet och använda det när patent­tiden har gått ut. – För att patent ska beviljas ställs dessa krav på upp­fin­ningen:

  1. – Den ska vara en nyhet. Uppfinningen får inte vara känd eller beskriven tidigare;
  2. – Den ska ha uppfinningshöjd i förhållande till teknikens ståndpunkt. Det får inte vara något trivialt eller uppenbart;
  3. – Uppfinningen ska ha industriell tillämpbarhet.

– Patent gäller ett visst sätt att utföra uppfinningen. Uppfinnaren måste alltså på ett sätt som en fackman kan följa och tillämpa beskriva hur man bygger uppfinningen. Om två personer patentsöker samma uppfinning är det i Sverige och Europa den som lämnar in ansökan först som får patentet. I USA gäller det däremot att visa att man gjorde uppfinningen först. – Se också patenttroll. – Den svenska patentlagen finns här.

[patent] [ändrad 20 november 2017]