allmän egendom

(public domain) – inte skyddad av upphovsrätt; upphovsrättsligt fri. – En skapelse som skyddas av upphovsrätt blir allmän egendom när upphovspersonen har varit död i 70 år. Om upphovs­per­sonen är okänd gäller ändå upp­hovs­rätten, se herrelöst verk. – Dator­pro­gram, konst­när­liga verk och uppfinningar som är allmän egendom får vem som helst använda, ändra och sprida vidare utan att be om lov eller betala. När det gäller kopiering räknas verk som är allmän egendom som lovlig för­laga. – Place something in the public domainförklara något för allmän egen­dom, göra det till allmän egen­dom. – Observera att fri mjuk­vara skyddas av upphovsrätt. Det är alltså inte allmän egen­­dom. Upphovspersonen kan visserligen, helt eller delvis, ge avkall på ensamrätten till de rättigheter som följer med upphovs­rätten (se Creative commons), men äger ändå fortfarande upphovsrätten. – Ob­ser­vera också att program som sprids gratis (free­ware) eller mot fri­villig betal­ning (share­ware) inte är allmän egen­dom om detta inte anges ut­tryck­ligen.

[upphovsrätt] [ändrad 5 september 2020]