allmän egendom

(public domain) – inte skyddad av upphovsrätt; upphovsrättsligt fri. – En skapelse som skyddas av upphovsrätt blir allmän egendom när upp­hovs­per­sonen har varit död i 70 år. Om upp­hovs­per­sonen är okänd gäller ändå upp­hovs­rätten, se herrelöst verk. – Dator­pro­gram, konst­när­liga verk och upp­fin­ningar som är allmän egendom får vem som helst använda, ändra och sprida vidare utan att be om lov eller betala. När det gäller kopiering räknas verk som är allmän egendom som lovlig för­laga. – Place something in the public domainförklara något för allmän egen­dom, göra det till allmän egen­dom. – Ob­ser­vera att fri mjuk­vara skyddas av upp­hovs­rätt. Det är alltså inte allmän egen­­dom. Upphovspersonen kan visserligen, helt eller delvis, dela med sig av de rättigheter som följer med upp­hovs­rätten (se Creative commons), men äger ändå fortfarande upphovsrätten. – Ob­ser­vera också att program som sprids gratis (free­ware) eller mot fri­villig betal­ning (share­ware) inte är allmän egen­dom om detta inte anges ut­tryck­ligen.

[upphovsrätt] [ändrad 7 december 2017]