prioritet

(priority) – i patenträtt: att vara först med en patentsökt uppfinning. – I europeisk patenträtt räknas prioritet från det datum när patentansökan lämnas in. Om två personer patentsöker samma uppfinning är det alltså den som lämnar in ansökan först som får patentet, oavsett när hon faktiskt gjorde uppfinningen. Man kan också ansöka om prioritet i efterhand med hänvisning till en patentansökan som lämnas in tidigare.  – I USA räknas prioritet däremot från när uppfinningen faktiskt gjordes. – Prioritet i patenträtt är inte samma sak som prior art, se teknikens ståndpunkt. – Se Patentverkets ordlista.

[patent] [ändrad 22 juni 2020]