dedikera

(dedicate) – om it-system: ange att en resurs, till exempel en server, ska användas enbart för ett bestämt ända­mål. – Skilj mellan dedikera och dedicera: Dedicera betyder till­ägna: han dedicerade boken till sin fru. – Se Svenska Akademiens ordlista. Egent­ligen är dedikera och dedicera samma ord. Dedicera har funnits längst i svenska. K:et i dedikera kommer av k‑ljudet i engelska dedicate.

[it-system] [språktips] [ändrad 5 december 2020]

Dagens ord: 2014-11-04