dedikera

(dedicate) om it-system: ange att en resurs, till exempel en server, en­bart ska användas för ett visst ända­mål. Skilj mellan dedikera och dedicera: Dedicera betyder till­ägna han dedicerade boken till sin fru. Se Svenska Aka­de­miens ord­lista. Egent­ligen är det samma ord. Dedicera har funnits längst i svenska. K:et i dedikera kommer från engelska dedicate.

Dagens ord: 2014-11-04