anticipation ⇢

i patenträtt: se nyhetshinder. (Annars kan engelska anticipation betyda förväntan, förekommande, föregripande, antecipation, antecipering – observera stavningen.)

[patent] [ändrad 5 juni 2018]