teknikens ståndpunkt

(prior art) – i patenträtt: all känd teknik (art) inom det område som en patentansökan gäller. För att en uppfinning ska skyddas av patent krävs att den, i förhållande till teknikens ståndpunkt, är ny (se nyhet) och har tillräcklig uppfinningshöjd. – Se Patentverkets webbsidor. – Engelska prior art bör inte förväxlas med prioritet, ett annat begrepp i patenträtt.

[patent] [ändrad 24 mars 2020]