teknikens ståndpunkt

i patenträtt: all känd teknik inom det område som en patentansökan gäller. För att en uppfinning ska kunna skyddas av patent krävs att den, i förhållande till teknikens ståndpunkt, är ny (se nyhet) och har tillräcklig uppfinningshöjd. – Se Patentverkets webbsidor. – På engelska: prior art. Det uttrycket bör inte förväxlas med prioritet, ett annat begrepp i patenträtt.

[patent] [ändrad 8 december 2022]