inter partes review

(IPR) – ifrågasättande av ett patent. – Inter partes review är en procedur som finns i USA. Ett företag kan vända sig till USA:s patentverk för att få ett annat företags (eller persons) patent förklarat ogiltigt. Det kan motiveras med nyhetshinder (uppfinningen är inte ny) eller bristande uppfinningshöjd (vem som helst hade kunnat komma på uppfinningen). – Man talar ibland också om IPR attacks. Ifrågasättandet av patentet är då grundlöst. Syftet är att få patenthavaren att släppa ifrån sig patentet för att slippa utdragna och kostsamma processer. – I Sverige är den närmaste motsvarigheten ogiltighetstalan – se Patentverkets webbsidor.

[patent] [27 februari 2023]

LOT Network

en sammanslutning av företag som motarbetar patenttroll. – Medlemsföretagen förbinder sig att skydda varandra mot patenttroll genom en bindande överenskommelse: om något av medlemsföretagen säljer ett patent till ett patenttroll så får alla andra medlemsföretag därigenom automatiskt licens till patentet. De blir på så sätt oåtkomliga för stämningar för patentintrång. Men så länge som medlemsföretagen själva äger patenten får de disponera sina patent som de vill: de kan till exempel stämma varandra för patentintrång. – LOT Network erbjuder dessutom nya medlemmar att välja tre patent som har donerats av medlemsföretag: de nya medlemmarna blir ägare till patenten utan andra förbehåll än de som följer av medlemskapet i LOT Network. – LOT står för License on transfer. Organisationen bildades 2014 på initiativ av Google. Bland medlemmarna finns ledande it-företag och företag inom andra branscher, som bilindustrin (lista). –Se lotnet.com. – Läs också om Open invention network (OIN).

[förkortningar på L] [organisationer] [patent] [15 oktober 2018]

Open invention network

(OIN) – en sammanslutning av företag som motarbetar patenthinder för utveckling av Linux. – OIN köper upp patent som kan vara användbara för utveckling av Linux-baserade program och system, och låter sina medlemmar använda dem fritt. Medlemsföretagen överlåter sina Linux‑relaterade patent till OIN. Medlemmarna har också förbundit sig att inte stämma varandra eller andra Linuxutvecklare för patentintrång. – OIN grundades 2005 och har huvudkontor i Durham i North Carolina. Bland medlemmarna finns kända företag inom it och elektronik, bland annat IBM, NEC, Philips, Red Hat, Sony, SUSE och Toyota. Microsoft gick med i oktober 2018. – Se openinventionnetwork.com. – Läs också om LOT Network.

[linux] [organisationer] [patent] [15 oktober 2018]

Ross, Thomas S

en amerikan som påstår att han uppfann iPhone 1992 och därför 2016 stämde Apple för patent­intrång. – Thomas S Ross ville ha tio miljarder dollar i skadestånd plus 1,5 procent av alla framtida intäkter från försäljning av iPhone. Ross stämning avvisades i alla instanser – se www.supremecourt.gov…. – Ross hade lämnat in en patentansökan 1992, men den förföll 1995, eftersom han inte betalade avgifterna till patentverket. Hans uppfinning, som han kallade för electronic reading device, skulle bland annat ha spelare för 3,5-tums disketter och ett mekaniskt tangentbord. – Se artikel i MacRumors (länk).

[bluff och båg] [patent] [personer] [ändrad 5 augusti 2023]

All prior art

ett it-system som automatiskt gör uppfinningar och publicerar dem. Syftet är att göra det omöjligt att vara patenttroll. – All prior art bygger på en databas med alla amerikanska patent. En algoritm blandar automatiskt ihop meningar och fraser ur de existerande patenten och publicerar resultatet på internet. Ibland blir det nonsens, ibland något som skulle kunna vara användbart. Men i och med att ”uppfinningarna” är publicerade går det inte att patentera dem (se nyhetshinder, på engelska prior art). Det innebär att patenttroll inte heller kan patentera dem i syfte att senare kunna stämma alla som tillverkar något liknande. – All prior art har utvecklats av amerikanen Alexander Reben (areben.com), och finns på allpriorart.com.

[artificiell skenbar intelligens] [patent] [upphovsrätt] [ändrad 6 november 2019]

uppfinningshöjd

(non-obviousness) – i patent-rätt: det att en patentsökt uppfinning inte är trivial eller uppenbar. Den ska klart skilja sig från sådant som redan finns, och inte heller vara något som vilken fackman som helst skulle kunna komma på och utföra. – Se också nyhet och teknikens ståndpunkt. – Inom konst, musik och litteratur talar man om verkshöjd. – Se Patentverkets webbsidor.

[patent] [ändrad 25 juli 2017]