Jackson, Startup L

Tecknad bild av signaturen Startup L Jackson.
Ute ur bilden.

Startup L Jackson – avslöjad pseudonym för en satirisk kommentator av it‑världen. – Han skrev 20112015Twitter och hade där 78 000 följare. Många företagsledare i Silicon Valley följde ”Jackson”. ”Jacksons” sista inlägg på Twitter kom den 31 december 2015. – I mars 2016 avslöjades det att Parker Thompson (angel.co/pt), en relativt okänd innovationskapitalist i San Francisco, hade skrivit ”Startup L Jacksons” inlägg. – Se artikel med video i Bloomberg Technology (länk, kräver konto). – Se också bloggen Startups and shit (länk, vilande). – Läs också om Robert X Cringely.

[pseudonymer] [skvaller] [ändrad 30 maj 2017]

FOAF

förkortning för friend of a friend:

  1. – ett projekt som ut­formar en standard för maskinläsbara be­skriv­ningar i XML‑format av männi­skor och av re­la­tioner mellan männi­skor. – Läs mer på foaf-project.org. – FOAF‑projektets vokabulär har blivit en inofficiell standard på webben. Det har blivit en så kallad onto­logi som används i uppbyggnaden av den semantiska webben;
  2. ”en kompis till en kompis” – den på­stådda källa som knyts till en vandrings­sägen.

[förkortningar på F] [skvaller och rykten] [sociala nätverk] [xml] [ändrad 5 juli 2017]

infodemi

ryktesepidemi – snabb och omfattande ryktesspridning genom internet och mobiltele­foner. – Ordet infodemi används främst om ryktesepidemier som sprider en blandning av sanning, påhitt och rena lögner. Den användes troligen först om ryktes­sprid­ning om SARS‑influensan 2003 och senare om den så kallade svininfluensan 2009. – Skill­naden mot vandringssägner (urban legends) är att info­demier sprids mycket snabbt. – Även: kampanj av illa­sinnad ryktessprid­ning på inter­net. – Infodemi var ett av årets nyord 2020 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk) (men det har stått i denna ordlista sedan 2015). – På engelska: infodemic.

[skvaller och rykten] [årets nyord] [ändrad 28 december 2020]