Web services descriptive language

(WSDL)XML-baserat språk för företags webbsidor. Med WSDL ska företagen kunna ange vilka tjänster och varor de säljer och hur man kommer åt dem elektroniskt. WSDL är utformat för att möjliggöra automatiskt informations- och tjänsteutbyte mellan datorer. Det har utvecklats inom UDDI-initiativet. Arbetet avslutades 2007. – Se denna länk.

[webbpublicering] [xml] [ändrad 18 januari 2018]

välformad

– inom XML och SGML är ett dokument välformat (well-formed) om det enligt de allmänna principerna för XML / SGML är korrekt utformat, men inte följer någon angiven DTD (dokumenttypsdefinition).

[dokument] [typografi] [xml] [ändrad 8 januari 2018]

uppmärkning

(markup) – att förse text eller andra filer med instruktioner eller extra information för att underlätta automatisk hantering och informationssökning. Uppmärkning görs i märkspråk (markup languages). Instruktioner gäller ofta textens grafiska utseende (stilsättning) och uppställning, till exempel i HTML. Extra information brukar vara nyckelord (metadata) som läggs in för att underlätta automatiska sökningar. I XML kan uppmärkningen bestå av instruktioner för hur informationen ska sorteras och bearbetas. Vissa former av XML kan jämställas med programspråk. – Uppmärkning görs ofta i form av så kallade taggar, som kan vara osynliga för användaren eller synliga.

[typografi] [xml] [ändrad 18 januari 2018]

SyncML

Synchronization markup language – tidigare namn på ett XML‑baserat system för synkronisering av data mellan datorer och / eller mobiltelefoner, avsett att fungera oberoende av tillverkare och operativsystem. Det gällde främst synkronisering av personliga data som adressbok, kalender och anteckningar. – The SyncML initiative grundades år 2000 för att utveckla specifikationerna, men arbetet togs 2002 över av Open mobile alliance. Namnet SyncML används inte längre, utan tekniken har integrerats i specifikationerna OMA data synchronization och OMA device management. – Se OMA:s webbsidor.

[nerlagt] [personliga data] [xml] [ändrad 23 februari 2018]

PCDATA

i XML står #PCDATA, när det förekommer i en DTD (dokumenttypsdefinition), helt enkelt för vanlig text.

[xml] [ändrad 17 februari 2018]