vandringssägen

(urban legend) – även: klint­bergare – berättelse som handlar om något skräm­mande, avsky­värt eller otroligt, som sprids från person till person, och som påstås vara sann. Ett klassiskt exempel är ”råttan i pizzan” (se Wikipedia). – Ofta påstås den drabbade vara en svår­åtkom­lig person som ”en kompis till min kusins före detta pojkvän” (se FOAF). Vandrings­sägner utspelar sig i nutida miljö och bygger på för­domar och enfald. De sprids ofta med e‑post och på webb­­sidor. – Vand­rings­sägen är den vanliga svenska termen för urban legend, men det svenska uttrycket används också om liknande berättelser som spreds i äldre tid. Andra benämningar är modern myt eller klintbergare efter Bengt af Klintberg (se Wikipedia). – I sociala nätverk har fenomenet fått en annan form: ryktes­­spridaren hänvisar till mer eller mindre tro­värdig infor­ma­tion från webben. Ibland är det rena skämt, till exempel från satirtidningar som The Onion, som tas på allvar och sprids, ibland är det direkta lögner från hatsajter och trollfabriker. Man talar då om viral ryktesspridning och om falska nyheter. – På den svenska sajten Viralgranska­ren och de amerikanska webb­­plats­er­na Snopes och Facecrooks (betydelse 3) granskas och avslöjas aktuella vandrings­sägner på webben. – Jäm­för med faktoid, misinformation och infodemi. – Se också glurge och Turklebaum.

[källkritik] [skvaller och rykten] [ändrad 19 september 2019]

Dagens ord: 2017-01-22