trollkonspiration

ironiskt: många troll som samarbetar, eller verkar samarbeta, för att sprida en osanning på internet. – Förkortas TK, på engelska TC efter troll conspiracy.

[källkritik] [skvaller och rykten] [troll] [ändrad 19 april 2017]