hoax

bluff, falsarium – genom­arbetat försök att få folk att tro att något på­hittat är sant eller äkta. Detta kan göras som ofog eller skämt, som ett sätt att visa att folk är god­trogna, som ett sätt att få publicitet eller som led i bedrägeri. Det är inte kriminellt att göra en hoax, såvida den inte är led i ett brott. Om det är ett brott kallas det på engelska ibland för sting. – En hoax riktar sig nästan alltid till en stor publik. Om folk går på den upp­står kanske en vandringssägen. (Se också kräk­post och prank.) –– En tavelförfalskning som görs enbart i vinst­syfte är ingen hoax (det är en fraud, bedrägeri), men en tavel­förfalskning som görs för att visa att folk är lätt­lurade är en hoax. På inter­net kan en hoax vara ett mejl som varnar för datavirus som inte finns längre (se virus­varning), som utlovar gratis mobil­tele­foner (se Anna Swelung) eller som försöker skapa moralpanik om något som inte har hänt (se bonsai kittens). De börjar som medvetna skämt och lever vidare som vandringssägner. – Sådana mejl brukar upp­mana mot­tagaren att genast skicka mejlet vidare till alla hon känner. Den ursprungliga avsändaren tycker att det är roligt att folk låter sig luras. –– Ordet hoax kommer troligen av hocus (som i hokus pokus). Det har funnits på engelska sedan 1700‑talet och är alltså ingen dator­term, men hoaxes är vanliga på inter­net. – Jäm­för med fraud, Ponzi scheme, prank, scam och spoof. – Se också Museum of hoaxes (länk).

[bluff och båg] [källkritik] [ändrad 18 januari 2018]

Dagens ord: 2015-02-08