hoax

bluff, falsarium – genom­arbetat försök att få folk att tro att något på­hittat är sant eller äkta. Detta kan göras som ofog eller skämt, som ett sätt att visa att folk är god­trogna, som ett sätt att få publicitet eller som led i bedrägeri. Det är inte kriminellt att göra en hoax, såvida den inte är led i ett brott. Om det är ett brott kallas det på engelska ibland för sting. – En hoax riktar sig nästan alltid till en stor publik. Om folk går på den upp­står kanske en vandringssägen. (Se också kräk­post och prank.) – En tavelförfalskning som görs enbart i vinst­syfte är ingen hoax (det är en fraud, bedrägeri), men en tavel­förfalskning som görs för att visa att folk är lätt­lurade är en hoax. På inter­net kan en hoax vara ett mejl som varnar för datavirus som inte finns längre (se virus­varning), som utlovar gratis mobil­tele­foner (se Anna Swelung) eller som försöker skapa moralpanik om något som inte har hänt (se bonsai kittens). De börjar som medvetna skämt och lever vidare som vandringssägner. – Sådana mejl brukar upp­mana mot­tagaren att genast skicka mejlet vidare till alla hon känner. Den ursprungliga avsändaren tycker att det är roligt att folk låter sig luras. – Ordet hoax kommer troligen av hocus (som i hokus pokus). Det har funnits på engelska sedan 1700‑talet och är alltså ingen dator­term, men hoaxes är vanliga på inter­net. – Jäm­för med fraud, Ponzi scheme, prank, scam och spoof. – Se också Museum of hoaxes (länk).

[bluff och båg] [källkritik] [ändrad 18 januari 2018]

Dagens ord: 2015-02-08