infodemi

ryktesepidemi – snabb och omfattande ryktesspridning genom internet och mobiltele­foner. – Ordet infodemi används främst om ryktesepidemier som sprider en blandning av sanning, påhitt och rena lögner. Den användes troligen först om ryktes­sprid­ning om SARS‑influensan 2003 och senare om den så kallade svininfluensan 2009. – Skill­naden mot vandringssägner (urban legends) är att info­demier sprids mycket snabbt. – Även: kampanj av illa­sinnad ryktessprid­ning på inter­net. – Infodemi var ett av årets nyord 2020 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk) (men det har stått i denna ordlista sedan 2015). – På engelska: infodemic.

[skvaller och rykten] [årets nyord] [ändrad 28 december 2020]