infodemi

(infodemic) – epidemisk ryktesspridning med hjälp av inter­net och mobil­tele­foner. Ordet används främst om in­for­ma­tions­epi­de­mier som sprider en blandning av sanning, påhitt och rena lögner. Den användes troligen först om ryktes­sprid­ning om sars-influ­ensan 2003 och senare om den så kallade svin­influ­ensan 2009. – Skill­naden mot vand­rings­sägner (urban legends) är att info­demier sprids extremt snabbt. – Även: kampanj av illa­sinnad ryktes­sprid­ning på inter­net.