FOAF

förkortning för friend of a friend:

  1. – projekt som ut­formar en standard för maskinläsbara be­skriv­ningar i XML-format av männi­skor och av re­la­tioner mellan männi­skor. – Läs mer på foaf-project.org.– – Foaf-pro­jektets vokabulär har blivit en inofficiell standard på webben. Det har blivit en så kallad onto­logi som används i upp­bygg­naden av den se­man­tiska webben;
  2. ”en kompis till en kompis”” – – den på­stådda källa som knyts till en vand­rings­sägen.

[förkortningar på F] [skvaller och rykten] [sociala nätverk] [xml] [ändrad 5 juli 2017]