konfigurering

sammankoppling av datorer och annan utrustning fysiskt med de inställningar som behövs för att de ska kunna kommunicera. Observera att hopkoppling inte behöver göras med sladdar eller kablar, den kan också vara trådlös. – Se också konfiguration. – På engelska: configuration.

[konfigurering] [ändrad 30 november 2018]