kabel

grov ledning – ofta med flera elektriska eller optiska ledningar i samma hölje. – Det finns ingen skarp gräns mellan kabelsladd och ledning. (Se också tråd, betydelse 2.) Observera att ordet kabel också används om grova rep och vajrar, vilket är den ursprungliga betydelsen. – Se Rikstermbanken (länk). – På engelska: cable.

[elektrisk ström] [elektronisk kommunikation] [hårdvara] [30 november 2018]