Universal plug and play

(UPnP) – ett system som gör att man kan ansluta tillbehör till datorer direkt, eller via internet, så att de fungerar utan inställningar. (Så kallad självkonfigu­re­rande anslutning.) Datorn märker att till­be­höret, till exempel en skrivare eller en digitalkamera, är inkopplat och gör de rätta inställningarna auto­mat­iskt. – UPnP utvecklades av Microsoft som efterföljare till PnP. Det nya är att UPnP är baserat på internet­standarder och XML. Därför kan alla apparater som är anslutna till internet kommunicera med hjälp av UPnP. För att lansera UPnP som en obero­ende branschstan­dard överlät Micro­soft 1999 tek­niken till organisationen UPnP Forum, som i sin tur 2016 överlät sina tillgångar till Open connec­tiv­i­ty foundation, OCF, se OCF:s webbsidor. – UPnP påminner om Apache River (ti­dig­are Jini). – Läs också om Bonjour.

[konfigurering] [nätverk] [ändrad 2 januari 2010]